Formulari d’alta de serveis

  El formulari està dividit en 5 pasos:


  Pas 1. Dades personals

  Nom complet*
  DNI*
  Adreça*
  Codi postal*
  Localitat*
  Provincia/País*
  Telèfon*
  Fax
  Correu electrònic*
  He conegut Pangea per

  Pas 2. Serveis a donar d'alta

  Serveis*

  Especificar els serveis a donar d'alta separats per comes.
  Exemple: Base de dades elbosc

  Pas 3. Forma de pagament

  Nom del titular*
  Compte bancari*

  Pas 4. Clàusules

  Declaro que:
  · L'activitat desenvolupada a Pangea no tindrà en cap cas ànim de lucre.
  · Pangea no és responsable de cap manera dels continguts publicats a la nostra web, ja sigui la url d'aquest la del seu domini propi o
  una url on aparegui el domini de Pangea (per exemple: www.pangea.org/nom_soci o nom_soci.pangea.org).

  · Pangea no és responsable en cap cas de les activitats, qualsevol que aquestes siguin, que realitzi el soci, o tercers relacionats amb ell,
  ni de les accions i repercussions que se'n derivin de les mateixes, malgrat que pugui aparèixer el nom de Pangea en la url de la web
  del soci o en l'adreça de correu electrònic del soci (per exemple: col·locació de rètols, cartells, enganxines, etc).

  · He llegit l'Avís legal i les condicions d'ús dels serveis i les accepto.

  · He llegit l'Avis de Privacitat i l'accepto.

  Accepto les clàusules anteriors.

  Pas 5. Autorització

  Accepto rebre via SMS, correu postal o electrònic, informació de PANGEA, així com de l'Associació pel progrés de les comunicacions -APC- (associació internacional a la que pertany PANGEA), relativa a les qüestions tècniques i a les funcions i activitats que li són pròpies.

  Aquestes dades s’incorporaràn al fitxer de socis/ies de l'Associació Pangea - Coordinadora Comunicació per a la Cooperació (responsable de tractament) per a la finalitat indicada (gestió de la subscripció/serveis, per execució d'un contracte), el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable, que disposa el Reglamento de Protección de Datos -RGPD- (UE 2016/679), de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els/les socis/ies tenen dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades personals, així com altres drets, mitjançant comunicació escrita dirigida a l'Associació Pangea - Coordinadora Comunicació per a la Cooperació; amb seu social a Plaça Eusebi Güell 6-7, Edifici Vèrtex (UPC), planta 0, 08034 Barcelona. Els formularis de comunicació corresponents estan disponibles en la pàgina del nostre Avís Legal. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina del nostre Avís Legal

  .

  Nature Bliss by WEN Themes