Home » Què fem? » Serveis que oferim

Serveis que oferim

Pangea ofereix serveis d’Internet a les ONGs, associacions, entitats i persones en general que formen part dels moviments socials. En definitiva, una sèrie de serveis bàsics que també poden trobar-se en qualsevol proveïdor d’Internet, però en aquest cas, sempre des d’una vessant solidària i tenint ben present la perspectiva del sector al qual van dirigits.

L’oferta de Pangea en aquest àmbit va des de bústies de correu electrònic fins a programació de webs a mida, passant per allotjament de webs, registre i allotjament de dominis, llistes de distribució, agendes, sistemes de notícies, allotjament de bases de dades, servidors segurs, etc.

A més a més, Pangea sempre ha anat ampliant els seus serveis en funció de les necessitats dels seus socis/es i de l’evolució del món de les noves tecnologies en general.


javgen