Home » Què fem? » Projectes

Projectes de sensibilització sobre la relació entre la societat i les noves tecnologies

Pangea anima a les organitzacions i moviments socials a compartir informació, coneixements i recursos tècnics per a l’ús efectiu i estratègic de les TIC, especialment d’Internet, de forma sostenible i respectuosa amb la diversitat i els valors de la cultura i societat local i global. Pertànyer a Pangea significa compartir i contribuir a que aquesta missió pugui dur-se a terme donant suport a serveis, programes i campanyes.

La nostra entitat dedica, des dels seu inicis, esforços a la sensibilització vers la relació societat i noves tecnologies. Els eixos principals que treballem són: drets/TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), gènere/TIC i difusió de l’ús del programari lliure.

Amb les vostres quotes, a més de gaudir de diversos serveis, esteu donant suport a un projecte solidari de comunicació tant al nostre país com en d’altres.

Si voleu saber més dels projectes que hem fet al llarg de la nostra història, consulteu el CV de Pangea.


javgen