Home » Fes-te’n soci/sòcia!
Entitats 112 €/any
Personal 75 €/any
Web
8 GB
2 GB
Bases de dades
1 Base de dades
Correu
10 comptes de 2 GB
2 comptes de 2 GB
Llistes de distribució*
Il·limitades, amb nombre de subscriptors il·limitats
Trànsit Internet
15 GB/mes
5 GB/mes
CMS**
Certificats SSL***
Certificats SSL per la web amb LetsEncrypt
Suport
Suport i assesorament per telèfon i correu
Còpies de seguretat
6 mesos
*Il·limitades; es factura únicament el tràfic consumit.
**Es poden activar mitjançant un panell de control. Es comptabilitza espai i tràfic consumit i es factura segons tarifes vigents.
***Consultar condicions.

Amb les vostres quotes esteu donant suport a un projecte solidari de comunicació tant al nostre país com en d’altres, a més d’obtenir connexió i diversos serveis.
Informació per a socis/sòcies

  • El mes de cobrament de les quotes anuals de soci i serveis és l’abril.
  • Tots els comptes de soci/a i serveis que es donin d’alta fora del mes d’abril, el primer any només pagaran la part proporcional de la quota corresponent.
  • El pagament de les quotes de soci/a i serveis es fa preferiblement per domiciliació bancaria, però també s’accepta transferència, taló/xec.
  • Pangea farà arribar per mail un “Rebut” per cada quota de sòcia i una “Factura” pels altres serveis.
  • Les baixes de comptes i serveis han de comunicar-se sempre amb un mínim d’un mes d’antel·lació a la data de facturació anual (la facturació es realitza al mes d’abril). Encara que la baixa sigui anterior a la fi del contracte anual no es retornarà cap quota. Per comunicar la baixa utilitzeu aquest formulari de baixa i envieu-lo per correu electrònic a suport@pangea.org o per fax al 934011891.

javgen