Accés al Mailman

Administració: http://grups.pangea.org/mailman/nom de la llista.grups.pangea.org/

Subscripció: http://www.grups.pangea.org/accounts/signup/?next=/postorius/lists/nom de la llista.grups.pangea.org/