Posts etiquetats “neutralitat”

Neutralitat d’Internet

Publicat el1.10.2010 perlorena

Pangea dona suport a una declaració de “La Quadrature du Net” (membres d’EDRI) en resposta a una consulta de la Comissió Europea sobre la Neutralitat de la Xarxa, i la protecció d’aquest principi fonamental de la Internet.

La neutralitat de Internet, a més de derivar d’un principi de disseny d’Internet (principi “end-to-end“), és també un conflicte entre els interessos comercials dels operadors de xarxa per “cobrar més”, i Internet com a mitjá de comunicació per tothom (molt més que un servei comercial).


javgen