Home » Sobre Pangea » Qui hi ha darrere de Pangea?

Actualment Pangea està formada per més de 600 socis i sòcies, entre els que es compten associacions,  col·lectius, federacions i coordinadores, cooperatives, escoles, fundacions i persones. Entre tots formem una gran xarxa on compartir recursos, experiències, treball, coneixement…  per fer d’Internet un espai obert i de lliure accés que contribueixi a crear un món millor i més just. Pertànyer a Pangea significa compartir i contribuir a aquesta finalitat.

Equip de Pangea

Pangea està dirigida per una Junta que marca les principals línies de treball de l’entitat. La Junta la composen actualment

  • Francisco Cascón Soriano – President
  • Leandro Navarro Moldes – Vicepresident
  • Lorena Merino – Secretaria
  • Clara Massip – Tresorera
  • Assumpció Guash – Vocal
  • Marc Aymerich – Vocal

I el dia a dia de l’entitat, la feina per fer que tot rutlli i l’atenció a tots els socis recau en mans de l’equip de Pangea, que actualment està format per:

  • Dani i Marc, ells són els informàtics de Pangea. S’encarreguen d’administrar els servidors i els serveis, de la seguretat dels serveis, de dissenyar i programar noves aplicacions i eines tant per millorar els serveis com per ampliar la gamma de serveis disponibles, de resoldre els problemes tècnics dels socis, etc.
  • Lorena, ella és l’encarregada de suport de Pangea. S’encarrega de gestionar l’atenció als socis i sòcies de Pangea, respondre els seus dubtes, donar solució als seus problemes, ajudar-los quan ho necessiten o assessorar-los en el que faci falta. A més a més, s’ocupa de moltes tasques administratives de l’entitat.
  • Maite, ella és la comptable de Pangea. Porta tota la comptabilitat de l’entitat i també de tots els projectes que Pangea realitza. I a més a més, s’ocupa de moltes tasques administratives junt amb la Lorena.
  • Paco i Leandro, ells són el president i vicepresident. De manera voluntària, fan tasques diverses en els projectes que duu a terme l’entitat i col·laboren en algunes de les feines del dia a dia.

També comptem amb la col·laboració d’altres persones com ara el Marc, Ruben Carlos, que col·laboren en temes tècnics,  l’Assumpció, que participa en projectes relacionats amb temes de gènere i TICs, el Marc, que és desenvolupador de webs, el Santi i l’Ivan que participaren en el projecte CONFINE i que col·laboren en altres projectes.


javgen