Home » Sobre Pangea

Pangea és el proveïdor de serveis d’Internet per entitats de l’Associació Pangea – Coordinadora Comunicació Per a la Cooperació.

L’entitat i el projecte “Pangea” es van crear l’any 1993, amb la finalitat de fer arribar Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació a les associacions, ONGs, persones i col·lectius sense ànim de lucre que treballen pel canvi, la justícia social, l’educació, la pau, el medi ambient, el desenvolupament, la cooperació, etc.

La missió de Pangea és promoure l’ús estratègic de les xarxes de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per al desenvolupament i la justícia social i convertir-se en una eina que ajudi a complir els objectius de col·lectius socials, organitzacions i moviments socials. Així com, promoure que les organitzacions i moviments socials comparteixin informació, coneixement i recursos tècnics per a l’ús efectiu i estratègic de les TIC, especialment d’Internet, de forma sostenible i respectuosa amb la diversitat i els valors de la cultura i societat local i global.

Amb aquest apartat ens podràs conèixer una mica més…


javgen