Home » Què fem? » Projectes » Drets i TIC

Drets i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

En aquesta línia es treballa sovint en col·laboració amb l’Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC), European Digital Rights (EDRI) i altres organitzacions internacionals.

Aquests són alguns dels projectes duts a terme en aquesta línia:

“Global Information Society Watch 2009 – Country Reports: Access to information – advancing human rights and democracy”

Informe espanyol
Informe general

“Global Information Society Watch 2010 – Country Reports: ICT’s and environmental sustainability”.

Informe espanyol
Informe general
Informació sobre la feina de Pangea al “Global Information Society Watch”

Personal data, rights? Informing and sensitizing the young European citizens

“Dependencia de las TIC e imposición cultural” del llibre “Efectos de las tecnologías de la información y la comunicación sobre los derechos humanos”. Col·laboració amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDCH).

“Recursos TIC a l’escola per trencar les dinàmiques de violència masclista en connexió amb els usos irresponsables de la xarxa”. Cursos adreçats a sensibilitzar al professorat de secundària per tal que s’inclogui la perspectiva de gènere en els continguts i metodologies docents de les assignatures i facilitar la seva tasca de formació de l’alumnat respecte a l’ús responsable de les TIC en relació a les violències de gènere.


javgen