Home » Què fem? » Projectes » Col·laboracions

Col·laboracions

Pangea també dona suport a col·lectius socials en la seva activitat i en el desenvolupament de les seves campanyes de sensibilització mitjançant l’aportació de recursos tècnics.

Pangea ofereix serveis de forma gratuïta per campanyes, plataformes d’ONGs, activitats especials,etc . S’ofereixen bústies i llistes de correu gratuïtes, allotjament de pàgines web, assessorament tècnic….

Take back the tech

Algunes de les darreres col·laboracions han estat amb el Fòrum Social Català, amb la campanya “Take back the tech“, amb la campanya Tanquem les nuclears …

Reutilitza.cat

Reutilitza.cat és una plataforma social i solidària que facilita la donació directa de dispositius digitals a iniciatives socials d’organitzacions i particulars. En la donació directa solidària, els donants són empreses, administració pública i particulars del territori de Catalunya que donen directament en mà els seus dispositius digitals als receptors; amb un suport remot o presencial de la plataforma segons els cas. Els dispositius es preparen amb l’ajut dels preparadors a les instal•lacions dels donants i els receptors es responsabilitzen de recollir-los i fer-ne la traçabilitat i el reciclatge a punts verds autoritzats.


javgen