Home » Què fem?

Pangea estructura la seva activitat en diversos camps: serveis d’Internet i desenvolupament d’eines, suport i assessorament tècnic, projectes de sensibilització sobre la relació entre la societat i les noves tecnologies,contribucions solidàries, accions de comunicació i difusió de l’entitat i cursos de formació.


javgen