Home » Infraestructura » Monitorització

Monitorització

Tots els sistemes de Pangea estan extensivament monitoritzats, és a dir, que recollim tot tipus de dades sobre l’estat i la salut dels nostres serveis, ja sigui per detectar problemes o per anticipar-los.

La monitorització precisa dels serveis és crítica pel bon funcionament de Pangea ja que ens permet:

  • Detectar fallades o malfuncionaments dels serveis (serveis caiguts o parcialment disfuncionals).
  • Detectar atacs (usuaris que envien spam, inserció massiva de comentaris d’spam).
  • Detectar regressions després de realitzar qualsevol canvi (de vegades l’actualització d’un component pot portar a una degradació del rendiment).
  • Detectar degradacions del servei degut al comportament dels usuaris (bases de dades descuidades i plenes d’spam, abús d’ample de banda).
  • Anticipar problemes, per exemple preveure quan a un servidor li caldrà una ampliació (raid degradat).
  • Ajuda a identificar clarament els colls d’ampolla del sistema (detectar quins components estan impedint que el sistema pugui treballar al màxim rendiment: accés a disc, interconnexió de xarxa, memòria…).

javgen