Home » Infraestructura » Backups

Backups

Còpies de seguretat diàries

Diàriament realitzem una còpia de seguretat de totes les dades (webs, bases de dades, correus, ftp). La nostra política de seguretat comporta el manteniment d’aquestes còpies durant 6 mesos en el cas de les dades i durant 12 mesos en el cas dels logs.

Còpia remota de dades

A banda de les còpies de seguretat diàries, que es realitzen a la mateixa ubicació on estan els nostres servidors principals, cada setmana també es duu a terme una replica de tota la nostra infraestructura (dades incloses) en una ubicació remota, situada també a Barcelona.
Cal tenir en compte que aquesta sincronització remota no es pot realitzar diàriament degut a la gran quantitat de dades que cal transferir (>800GB).


javgen