Home » Infraestructura » Arquitectura

Arquitectura

L’arquitectura on es sustenten els nostres serveis està pensada per a ser escalable, tolerant a fallades, segura i tot sense renunciar al rendiment. És la perfecta combinació de virtualització amb emmagatzematge en xarxa que detallem tot seguit.

Virtualització

Tenir tots els serveis en màquines virtuals ens permet una total independència del maquinari físic on s’executen. Aquestes màquines virtuals es poden moure de servidor sense talls en el servei; permetent respondre en cas d’avaria o manteniment movent la màquina virtual a un altre lloc.

OpenVZ, a diferencia dels seus competidors com VMWare, KVM o Xen, és una tecnologia de virtualització amb una penalització de rendiment practicament negligible. I a més a més és lliure 🙂

Emmagatzematge

El sistema d’emmagatzematge de dades està basat en una SAN (Storage Area Network) o cabina de discos, pel que tots els nostres servidors tenen accés a totes les dades. La cabina de discos, al tractar-se d’un element crític pel correcte funcionament del nostre servei, compta amb varies garanties addicionals:

  • Maquinari duplicat. El maquinari de la cabina està totalment duplicat en dos mòduls independents. Cada mòdul té la seva controladora de discos, les seves interfícies de xarxa i la seva font d’alimentació. Pel que la cabina és capaç de funcionar només amb un sol mòdul.
  • Redundància de discos amb RAID1/5. Totes les dades estan duplicades permetent que el sistema segueixi funcionant encara que hi hagi discos avariats.
  • Tenim dos camins de xarxa per arribar a la cabina. Al fallar qualsevol component de la xarxa podem accedir a la cabina pel camí alternatiu.

El següent esquema mostra la cabina de discos a la dreta i els 3 servidors que consumeixen les dades a l’esquerra. Els servidors i la cabina estan units per dos camins (blau i verd).


javgen