Home » Àrea usuaris/es » Configuració del client de correu Thunderbird

Configuració de Mozilla Thunderbird

Per a configurar el teu compte de correu electrònic de Pangea al programa Mozilla Thunderbird has de seguir els passos següents:

1. Obre el programa Mozilla Thunderbird. Ves al menú Eines

2. Selecciona l’opció Paràmetres dels comptes

3. S’obrirà la pantalla Paràmetres dels comptes. Abaix a l’esquerra trobaràs el botó Afegir un compte, clica-hi.

4. S’obrirà la pantalla de l’Auxiliar de comptes, selecciona l’opció Compte de correu i clica en el botó Següent.

5. A continuació escriu en les caselles corresponents el teu nom i adreça de correu electrònic. Clica en el botó Continua.

6. Ara has de configurar els servidors de correu entrant i sortint, a la imatge pots veure un exemple. Recorda que pots configurar el servidor com a POP o com a IMAP, segons la teva conveniència. És molt recomanable  activar la seguretat, opció STARTTLS (els ports de correu han de canviar a 110 per l’entrada i 587 per la sortida).

7. Un cop introduïts tots els parametres, clica al botó Crear compte

NOTES:

En algunes versions de Mozilla Thunderbird l’opció Paràmetres del compte, es troba en el menú Editar i no en el menú Eines.
Per a importar la llibreta d’adreces i els missatges des d’altres programes de correu (Outlook Express, Eudora…) es troba una opció en el menú Eines.
Web de Mozilla Thunderbird http://www.mozilla-europe.org/ca/products/thunderbird/


javgen